Przedstawiamy sposób wprowadzenia “Ustawy Kamilka” na naszym ośrodku.